Home » Programy PPP

Programy PPP

Europejskie Partnerstwa Publiczno-Prywatne i Publiczno-Publiczne

Partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi zostały uruchomione w 7. Programie Ramowym UE (np. JTI Clean Sky, PPP Energy Efficient Buildings). Odniosły one duży sukces, stąd w nowym Programie Ramowym „Horyzont 2020” na lata 2014-2020 o budżecie sięgającym 80 mld euro znalazły się one na poczesnym miejscu.

Komisja Europejska przedstawiła w 2013 roku pakiet dotyczący inwestycji w innowacje obejmujący ustanowienie siedmiu publiczno-prywatnych i czterech publiczno-publicznych partnerstw (zob. IP/13/668). Będą one działały w kilku kluczowych dziedzinach, takich jak medycyna, transport, elektronika i biogospodarka i są warte ogółem ponad 22 mld euro.

Siedem partnerstw publiczno-prywatnych bazujących na Art. 187 TFUE reprezentuje inwestycje w badania naukowe i innowacje w ciągu najbliższych siedmiu lat o łącznej wartości 19,5 mld euro, z czego wkład UE w wysokości 7,3 mld euro pozwoli uruchomić inwestycje na poziomie 12,2 mld EUR pochodzące z sektora prywatnego oraz od państw członkowskich. Wraz z czterema partnerstwami publiczno-publicznymi z państwami członkowskimi tworzą one pakiet dotyczący inwestycji w innowacje, reprezentujący inwestycje w przyszłość Europy o wartości ponad 22 mld euro.

Partnerstwa te działają w następujących kluczowych obszarach:

 • Innovative Medicines 2 (IMI2): opracowywanie nowej generacji szczepionek, leków i terapii, takich jak nowe antybiotyki (website | factsheet);
 • Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2): przyspieszenie wprowadzenia na rynek czystych i wydajnych technologii w zakresie energii i transportu (website | factsheet);
 • Clean Sky 2 (CS2): konstrukcja czystszych, cichszych samolotów wytwarzających znacznie mniej CO2 (website | factsheet);
 • Bio-based Industries (BBI): wykorzystywanie odnawialnych zasobów naturalnych i innowacyjnych technologii do produkcji ekologicznych produktów codziennego użytku (website | factsheet);
 • Electronic Components and Systems (ECSEL): pobudzanie europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie elektroniki (website | factsheet);
 • Shift2Rail: opracowanie lepszych pociągów i budowa lepszej infrastruktury kolejowej, co znacznie zmniejszy koszty, poprawi przepustowość, niezawodność i punktualność (website | factsheet);
 • SESAR 2020:opracowanie nowej generacji systemu European Air Traffic, który usprawni transport lotniczy (website | factsheet).

 

Poza partnerstwami bazującymi na Art 187 TFUE mamy również tzw Kontraktowe Partnerstwa –Publiczno-Prywatne (cPPP). Partnerstwa cPPP wygenerują ponad 6 mld euro publicznych inwestycji w rozwój nowych technologii, produktów i usług, które powinny zapewnić UE zajęcie pozycji lidera na światowych rynkach. PPP bazują na mapach drogowych badań i rozwoju technologii które powstały w wyniku otwartych konsultacji ze środowiskiem naukowym i przemysłowym i zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską przy pomocy niezależnych ekspertów. Uruchomione zostały następujące cPPP:

 

 • Green Cars,
 • Energy Efficient Buildings,
 • Factories of the Future,
 • Sustainable Process Industries,
 • Robotics
 • Photonics
 • High Performance Computing (HPC)
 • Advanced 5G networks for the Future Internet (5G)

W skład Europejskich Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) realizowanych we współpracy Komisji Europejskiej i Krajami Członkowskimi UE są następujące programy:

 • European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP2),
 • European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR),
 • Eurostars-2,
 • Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL).