Home » Lista PPT

Lista PPT

Polskie Platformy Technologiczne i potencjalne strategiczne programy

Platforma Technologiczna koordynacja Potencjalne Programy sektorowe

Programy europejskie, PPP

uwagi
1 Lotnictwa Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA INNOLOT

Clean Sky 2

SESAR

2 Transportu Drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów
3 Transportu Szynowego Politechnika Śląska INNORAIL

Shift2Rail

Platforma w reorganizacji
4 Transportu Wodnego Centrum Techniki Okrętowej Off-shore Platforma w reorganizacji
5 Inżynierii Kosmicznej Centrum Badań Kosmicznych PAN ESA Platforma w reorganizacji
6 Biopaliw PIMOT INNOBIO

INNOPROEN

Bio-Based Industries

7 Budownictwa ASM Kutno INNOPROEN

Energy Efficient Buildings

8 Zielonej Energii ATLAS INNOPROEN

Energy Efficient Buildings

9 Zrównoważonej Chemii Polska Izba Przemysłu Chemicznego INNOCHEM

CHEMBR

SPIRE

Platforma w reorganizacji
10 Metali Nieżelaznych Instytut Metali Nieżelaznych CuBR Platforma w reorganizacji
11 Zrównoważonych Surowców Mineralnych CUPRUM/ KGHM CuBR
12 Żywności Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo INNOBIO

Bio-Based Industries

13 Środowiska Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych INNOBIO

Bio-Based Industries

14 Sektora Leśno-Drzewnego Instytut Technologii Drewna INNOBIO

Bio-Based Industries

15 Systemów Bezpieczeństwa WAT Tarcza Polska

EDA

16 Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytet w Białymstoku P2P
17 Systemów Bezzałogowych WB Elektronics INNOSBZ
18 Czystych Technologii Węglowych PGE INNOENERGY (?)
19 Technologii Nuklearnych Narodowe Centrum Badań Jądrowych Platforma w reorganizacji
20 Górnictwa Ekologicznego Universal Energy INNOCEE
21 Innowacyjnej Medycyny PAM Szczecin INNOMED
22 Przemysłu Tekstylnego INNOBIO

Bio Based Industries

23 Logistyki ILOG INNOLOG
24 Procesów Produkcji Politechnika Wrocławska Factories of Future Platforma w reorganizacji
25 Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle Centralny Instytut Ochrony Pracy
26 Odlewnictwa/Metali Instytut Odlewnictwa

Instytut Metali Żelaznych

INNOHUT (?)
27 Biogospodarki INNOBIO

Bio-Based Industries

SPIRE

28 Ekologicznych Pojazdów PIMOT INNOMOTO

Green Cars

Platforma w reorganizacji
29 Fotoniki CTO BUMAR Photonics 21
30 Wodoru i Ogniw Paliwowych IChP JTI Fuel Cells