Home » PIT podstawowe informacje

PIT podstawowe informacje

Polski Instytut Technologii

Celem Polskiego Instytutu Technologii (PIT) jest integracja najlepszych zespołów badawczych działających na polskich uczelniach i w instytutach badawczych, łączenie ich wysiłków dla rozwiazywania strategicznych wyzwań badawczych i rozwoju polskich strategicznych technologii. Zagadnienia technologiczne z którymi PIT chce się zmierzyć są tak olbrzymie, że niemożliwa by była ich realizacja przez jednego lub kilku partnerów – konieczna jest integracja w skali całego kraju. Polski Instytut Technologii chce być kluczowym elementem nowej strategii podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz modernizacji technologicznej armii.

Zadaniem PIT jest realizacja wspólnych strategicznych przedsięwzięć z zakresu tworzenia i rozwijania nowoczesnych technologii we współpracy z podmiotami gospodarczymi, w powiązaniu z krajowymi i międzynarodowymi programami badawczo-rozwojowymi. PIT chce się koncentrować na rozwoju polskich technologii strategicznych dla naszego bezpieczeństwa, rozwoju naszych specjalności w dziedzinie czystej i wydajnej energii, nowoczesnych środków transportu powietrznego i powierzchniowego, zaawansowanych materiałów i innych przełomowych technologii. Poza celami badawczymi, PIT stawia sobie również zadania związane z edukacją, budową wspólnej infrastruktury i transferu technologii. Ambicją PIT jest ustanowienie środowiska badawczego należącego do najwyższej międzynarodowej ligi, atrakcyjnego dla najlepszych naukowców z całego świata, otwartego na przyjęcie młodych naukowców.

pit_info

Rola PIT w systemie rozwoju polskich technologii

PIT będzie realizował swoje cele poprzez bezpośrednią współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorstwami jak i z Polskimi Platformami Technologicznymi. PIT będzie prowadził Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych (PPT). Wiele platform wymaga gruntownej przebudowy by sprostać nowym wyzwaniom. Strategicznym celem PIT jest inicjacja, animacja, przygotowania i realizacja strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych, zarówno krajowych jak i europejskich opartych o Strategiczne Agendy Badań i Innowacji (SRIA). PIT prowadzić będzie punkt informacyjny dla europejskich i polskich PPP i P2P. Przygotowując Strategiczne Agendy Badań i Innowacji PIT będzie blisko współdziałał Komisją Europejską, Europejskimi Platformami Technologicznymi i innymi europejskimi organizacjami.

PIT współpracować będzie blisko z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu Ramowego Horyzont 2020 w zakresie zwiększania polskiego uczestnictwa (szczególnie przedsiębiorstw) w projektach europejskich.

pit_umiejscowienie

Umiejscowienie PIT w polskim i europejskim systemie innowacyjności