Home » Kontakt

Kontakt

Dr inż. Andrzej Siemaszko, Sekretarz Generalny PIT

Centrum Technologii
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
andrzej.siemaszko@ippt.pan.pl
tel.: 664 032 122


Katarzyna Strój

Sekretariat Komitetu Sterującego PIT
Biuro Rektora,
Politechnika Warszawska,
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Sekretariat Pit:  sekretariat.pit@pw.edu.pl
tel.:  22 234 73 65