Home » Rada PIT

Rada PIT

Przewodniczący Rady PIT: Prof. Józef Lubacz

 

Lp. Jednostka naukowa Pełnomocnik, adres
1 Politechnika Warszawska Prof. Józef Lubacz, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
2 Politechnika Łódzka Prof. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Prof. Mariusz Figurski, WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
4 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Dr Andrzej Siemaszko, IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
5 Politechnika Poznańska Prof. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
6 Politechnika Gdańska Krzysztof Malicki, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
7 Politechnika Śląska Prof. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
8 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Andrzej Przybycin, PIG-PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa,
9 Morski Instytut Rybacki– Państwowy Instytut Badawczy Prof. dr hab. Tomasz Linkowski, Morski Instytut Rybacki – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
10 Instytut Agrofizyki PAN Prof. dr hab. Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
11 Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pół Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pół Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław
12 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź
13 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dr inż. Jan Jabłkowski, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
14 Instytut Technologii Drewna prof. dr Władysław Strykowski, Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
15 Instytut Lotnictwa prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
16 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego prof. Maria Zielecka, Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
17 Politechnika Białostocka Prof. Roman Kaczyński, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok
18 Instytut Ogrodnictwa Prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
19 Przemysłowy Instytut Motoryzacji Prof. dr inż. Krzysztof Biernat, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
20 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
21 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
22 Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Dr Lesław Piecuch, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków