Home » Członkowie

Członkowie

 

Lp. Jednostka naukowa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Łódzka
3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
4 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5 Politechnika Poznańska
6 Politechnika Gdańska
7 Politechnika Śląska
8 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
9 Morski Instytut Rybacki– Państwowy Instytut Badawczy
10 Instytut Agrofizyki PAN
11 Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pół Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
12 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
13 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
14 Instytut Technologii Drewna
15 Instytut Lotnictwa
16 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
17 Politechnika Białostocka
18 Instytut Ogrodnictwa
19 Przemysłowy Instytut Motoryzacji
20 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
21 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie