Home » Lista » Posiedzenie PPTBG

Posiedzenie PPTBG

3 grudnia 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki (PPTBG). Podczas jego obrad wybrano władze instytucji. Przewodniczącym Komitetu Sterującego PPTBG został rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, a jego zastępcami prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes Kazimierz Kujawa z Grupy MASPEX. Sekretarzem Platformy został dr. Andrzej Siemaszko.

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia ponad 60 przedsiębiorstw, instytutów badawczych oraz uczelni sektora rolno-spożywczego, rybołówstwa, leśnictwa, biopolimerów i biotechnologii. Platforma przygotowała Program Sektorowy INNOBIO o wartości 550 mln zł złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Planowane jest także uczestnictwo w europejskich programie Bio-Based Industries Joint Undertaking (wartość tego programu to 3,7 mld euro) oraz w innych inicjatywach Programu Ramowego Horyzont 2020 (największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej program o budżecie 77 mld euro).