Home » Lista » Walne Zebranie Członków PIT

Walne Zebranie Członków PIT

15 września 2014 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Członków PIT. Zebraniu przewodniczył prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Rektor PW.

Podczas spotkania omówiono plany działalności Instytutu na najbliższy okres, a w szczególności formy jego zaangażowania w proces przygotowywania do uruchomienia Projektów Sektorowych NCBR. Podjęto również temat złożonej MNiSW koncepcji ustanowienia Paktu dla Innowacyjności oraz zasady i tryb poszerzenia składu Instytutu o nowych członków

zdjecie