Home » Lista » International Networking Day on Factories of the Future

International Networking Day on Factories of the Future

Zagadnienia europejskiego i polskiego potencjału badawczo-innowacyjnego w dziedzinie technologii produkcji oraz zwiększenie synergii pomiędzy krajowymi i unijnymi źródłami finansowania będą poruszone podczas International Networking Day and Brokerage Event on Factories of the Future, który odbędzie się 19 maja w Warszawie.

Organizatorami spotkania są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA (w ramach Enterprise Europe Network).

Wydarzenie połączy przedstawicieli nauki, przemysłu i instytucji otoczenia biznesu z Europy, dając możliwość nawiązywania i wzmacniania międzynarodowej współpracy, czego efektem może być tworzenie konsorcjów starających się o fundusze z programu Horyzont 2020.

Spotkanie jest skierowane zarówno do jednostek, które aplikowały już o fundusze w zakresie inicjatywy „Factories of the Future” w ramach 7. Programu Ramowego, jak i tych, które po raz pierwszy chciałyby wziąć udział w konkursach ogłaszanych w ramach tej inicjatywy w nowym programie badań naukowych i innowacji.

Do udziału w tym ważnym wydarzeniu zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i uczelni oraz jednostek badawczych.

Factories of the Future (Fabryki Przyszłości) to partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy Komisją Europejską a innowacyjnym środowiskiem przemysłowym i naukowym, mające na celu dostarczenie technologii potrzebnych do nowej, zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji w Europie. Informacje o inicjatywie dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Sesja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskich i europejskich instytucji publicznych oraz reprezentantów środowiska przemysłowego i naukowego, poprzedzi indywidualne spotkania brokerskie, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentowania swoich organizacji i pomysłów, generując przyszłe propozycje projektów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 maja 2015 r.

Więcej informacji i rejestracja online na stronie http://www.FoF2015.eu.

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy !