Home » Lista » „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI” podpisany przez Polski Instytut Technologii i Krajową Izbę Gospodarczą

„PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI” podpisany przez Polski Instytut Technologii i Krajową Izbę Gospodarczą

Polski Instytut Technologii reprezentujący szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza w dniu 19 lutego 2015 r. pod patronatem Pana Premiera Janusza Piechocińskiego podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”. Hasłem Paktu dla Innowacyjności jest: „Czas na rozwój polskich technologii”.

Pakt ma na celu:
• praktyczną realizację planów osiągniecia pułapu 1.7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0.9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych
• integrację środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii
• wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność
• tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia KIG. Dokument został podpisany przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii i Andrzej Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w obecności Pana Premiera Janusza Piechocińskiego. W spotkaniu brali udział przedsiębiorcy, eksperci i politycy.