Home » Lista » Spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego PIT

Spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego PIT

W dniu 16 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego PIT. Przedyskutowano bieżące inicjatywy i przygotowano plan działań na rok 2015. Polski Instytut Technologii otworzy się na nowych członków. Przygotowywane jest zwołanie Walnego Zebrania Członków PIT. We współpracy z przemysłem, wykorzystując Polskie Platformy Technologiczne, PIT będzie nadal aktywnie działał w zakresie przygotowania programów sektorowych w kluczowych dla naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa obszarach. Pogłębiane będą kontakty z partnerami europejskimi dla wzmocnienia naszego udziału w Partnerstwach Publiczno-Prywatnych (PPP) i Publiczno-Publicznych (P2P).