Home » Articles posted by fea27

Author Archives: fea27

„PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI” podpisany przez Polski Instytut Technologii i Krajową Izbę Gospodarczą

Polski Instytut Technologii reprezentujący szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza w dniu 19 lutego 2015 r. pod patronatem Pana Premiera Janusza Piechocińskiego podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”. Hasłem Paktu dla Innowacyjności jest: „Czas na rozwój polskich technologii”. (więcej…)

3rd workshop on realizing the bioeconomy in the Baltic Sea Region

PIT zaangażował się w przygotowanie wspólnie z Nordic Council of Ministers “3rd workshop on realizing the bioeconomy in the Baltic Sea Region”, który odbędzie się 4-5 marca 2015 w Warszawie. (więcej…)

Spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego PIT

W dniu 16 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Sterującego PIT. Przedyskutowano bieżące inicjatywy i przygotowano plan działań na rok 2015. Polski Instytut Technologii otworzy się na nowych członków. Przygotowywane jest zwołanie Walnego Zebrania Członków PIT. (więcej…)

Posiedzenie PPTBG

3 grudnia 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki (PPTBG). Podczas jego obrad wybrano władze instytucji. (więcej…)

Walne Zebranie Członków PIT

15 września 2014 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Członków PIT. Zebraniu przewodniczył prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Rektor PW. (więcej…)